Thông tin khoa học

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của thiên môn đông

Tên nghiên cứu : Aqueous root extract of Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. Has antioxidant activity in

Nghiên cứu tác dụng chuyển hóa lipid của Sâm tố nữ trên phụ nữ tiền mãn kinh

Tác giả: Okamura S 1 , Sawada Y  et al. Năm: 2008 Địa điểm: Trường Y, Đại học Gunma, Maebashi, Nhật Bản. Link:

Nghiên cứu tác dụng của Sâm tố nữ đối với sức khoẻ âm đạo

Tác giả: Manonai J 1, Chittacharoen Một , Theppisai U, Theppisai H. Năm:2007 Địa điểm: Khoa Phụ sản, Khoa Y, Bệnh

Nghiên cứu tác dụng của Sâm tố nữ trên lipid máu ở phụ nữ tiền mãn kinh

Tên nghiên cứu: Hiệu quả và an toàn của Pueraria mirifica trên lipid máu và chỉ dấu sinh hóa về tỷ lệ chuyển xương ở phụ