Nghiên cứu về tác dụng của Nhân sâm với xương

Notoginsenoside R1 kích thích chức năng xương ở các tế bạo tạo xương thông qua tín hiệu thụ thể estrogen .

Tên nghiên cứu: Treatment with Panax Ginseng Antagonizes the Estrogen Decline in Ovariectomized Mice

Nơi thực hiện : Thượng Hải, Trung Quốc

Tác giả : Wang T, Wan D, Shao L, Dai J, Jiang C.

Năm thực hiện : 2015

Link : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4057706/

Nội dung :

Notoginsenoside R1 (NGR1), một phytoestrogen mới được phân lập từ Panax notoginseng, đã được sử dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh vi tuần hoàn ở các nước châu Á. Nghiên cứu này nghiên cứu ảnh hưởng của NGR1 đối với quá trình biệt hóa tăng sinh và quá trình khoáng hoá tê bào tạo xương. Đồng thời đánh giá tính chất estrogen của NGR1, đặc biệt là tác dụng của nó đối với thụ thể estrogen (ER).

Nguyên liệu: NGR1, và tế bào tạo xương nguyên phát chuột

Cách tiến hành:

  • Tế bào tạo xương được ủ với NGR1 ở các nồng độ khác nhau. Và tác dụng kích thích biệt hóa tăng sinh tế bào tạo xương được đánh giá thông qua các chỉ dấu sinh học (ALP, COL1, OC, sao chép gen).
  • NGR1 hoạt hóa thụ thể estrogen ER α. Ngoài ra, sự hoạt hóa ER gây ra biệt hóa tế bào tạo xương, thông qua các chỉ dấu sinh học bao gồm  phosphatase kiềm và sao chép các gen tế bào tạo xương, collagen type I (COL1), osteonectin, osteocalcin (OC). NGR1 cũng thúc đẩy quá trình khoáng hoá của tế bào tạo xương. Các tác dụng do NGR1 gây ra đã được xác nhận thông qua thị thể ER. Vì khi xử lý trước tế bào tạo xương với chất đối kháng thụ thể ER đã ngăn chặn hoàn toàn tác dụng của NGR1 trên tế bào tạo xương.

Kết quả: Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng NGR1 kích thích sự biệt hóa các tế bào tạo xương bằng cách hoạt hóa tín hiệu ER và đây có thể là một phương pháp điều trị tiềm năng để dự phòng và điều trị loãng xương.

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn

Đặt mua Sâm Nhung Tố Nữ Tuệ Linh
Giá bán:

- Hộp 30 viên : 250.000 VNĐ/ hộp

- Mua 2 hộp trở lên sẽ được miễn phí vận chuyển.

Sản phẩm
Sâm Nhung Tố Nữ Tuệ Linh
Đơn giá
250.000
Số lượng
Thành tiền
Phí vận chuyển
Tổng
Chuyên viên sẽ tư vấn và xác nhận lại đơn hàng của bạn nhé!